Avital je zastupnik Netafima za Srbiju i prisutan je na tržištu već nekoliko godina. Za to vreme uspešno smo sproveli veliki broj projekata u Srbiji. Eksperti Avital-ovog tima uzgajivačima obezbeđuju tehnološku i podršku u toku čitavog proizvodnog ciklusa.

O Netafimu
Kao pionir na polju "kap-po-kap" navodnjavanja, Netafim je jedna od vodećih svetskih kompanija za proizvodnju i inovacije sistema za navodnjavanje. Sa obrtom od preko 350 miliona dolara, 2000 zaposlenih, 14 proizvodnih postrojenja u 8 zemalja, 30 ćerki-kompanija i jakom distributivnom mrežom u preko 100 država , Netafim usko sarađuje sa svetskim finansijskim i nevladinim organizacijama. Na ovaj način Netafim svojim klijentima pomaže u pronalaženju optimalnih načina za finansiranje projekata vezanih za navodnjavanje.Netafim je uspešno završio puno projekata u Istočnoj Evropi.

Primena naprednih poljoprivrednih tehnologija kod nas
Kako bi omogućio domaćim uzgajivačima da bolje prihvate savremene načine proizvodnje, Netafim™ uz pomoć svog srpskog zastupnika Avitala prenosi svoje veliko praktično iskustvo iz oblasti navodnjavanja i poljoprivrede. Netafimovi eksperti za navodnjavanje rade rame uz rame sa proizvođačima na sprovođenju isplativih modularnih rešenja za navodnjavanje koja su prilagođena klimatskim uslovima i osobinama zemljišta. Preko utvrđivanja i primene poljoprivrednih strategija prilagođenih uslovima okoline, Netafim svojim klijentima donosi prednosti koje se ogledaju u povećanju prinosa i profita.


"AVITAL" d.o.o. | Autoput za Novi Sad 246b , 11080 Beograd, Srbija | Tel: +381 (0)11 2625 684 | +381 (0)11 2625 630 | Fax: +381 (0)11 2623 615 | E-mail: office@avital.rs